O nás

Kdo jsme

Firma Roads ČR s.r.o. je od roku 2000 výhradním dodavatelem produktů skupiny podniků WIRTGEN GROUP orientující se na výrobu stavebních strojů pro výstavbu a údržbu komunikací, která je ve svém oboru jednou z největších společností na světě.

Firmy Wirtgen GmbH, Joseph Vögele AG, Hamm AG a Kleenamm vyrábějí ve čtyřech moderních výrobních podnicích v Německé spolkové republice stroje pro nasazení na celé světě.

Současně s tím se o úspěšnost značky na celém světě s ohledem na místní zvyklosti stará více jak 50 vlastních obchodních společností. Výrobky WIRTGEN GROUP mají přes jejich množství a rozmanitost jedno společné: Starají se o hospodárnou a vysoce kvalitní sanaci, popř. novou výstavbu komunikací a dalších dopravních ploch.

Nabízíme stroje

Pro sanaci komunikací

Silniční frézy k odstranění krytů vozovek
Stroje pro recyklaci za studena pro odtěžení jednotlivých vrstev vozovek za současného zhotovování nových nosných vrstev
Stroje pro recyklaci za tepla pro recyklaci živičných krytů vozovek na místě

pro novou výstavbu komunikací

Bezbočnicové finišery pro pokládku betonových krytů a monolitických profilů
Silniční finišery pro pokládku asfaltových krytů a nosných vrstev
Válce pro hutnění asfaltových krytů a nosných vrstev

Pro zemní práce

Půdní stabilizátory pro homogenizaci a stabilizaci zemin
Tahačové válce pro hutnění zemin

Pro recyklaci a zpracování kameniva

Mobilní drtiče a třídiče kameniva a stavebních sutí, stacionární třídírny a drtírny hornin